En ny undersökning har granskat vad som egentligen är viktigt när nyexaminerade personer inom IT söker jobb. Det som är viktigast i valet av arbetsgivare är alltså trevliga kollegor och bra arbetsmiljö, något som 64 procent av deltagarna i undersökningen är viktigast. Därefter följer intressanta och utmanande arbetsuppgifter, bra lön och förmåner, karriär och goda utvecklingsmöjligheter samt bra chef och ledarskap.

Läs hela artikeln här!

Kommunerna kritiska mot AF

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en undersökning som visar att kommunerna tycker att Arbetsförmedlingen har svårt att uppfylla flera delar av sitt uppdrag, och att myndighetens omställning kommer mycket olägligt.  Roy Melchert, sektionschef för arbetsmarknadsfrågor på SKR menar att Läget är oroande när coronakrisen har slagit till med rekordvarsel och stigande arbetslöshet. Generaldirektör Maria Mindhammar förklarar att hon tar kommunernas synpunkter på största allvar, men håller samtidigt inte med om att Arbetsförmedlingens arbete blir sämre.

Läs hela artikeln här!

En ny undersökning av TCO med syftet att undersöka vad yrkesarbetande tjänstemän anser om arbetsmiljön under rådande coronapandemin visar att nio av tio vill fortsätta jobba hemifrån åtminstone en dag i veckan även fortsättningsvis. För många har det skapat en bättre balans mellan jobb och privatliv, man kan få livet att gå ihop bättre, men det kan också skapa stress, att man istället jobbar för mycket och att samarbetet mellan kollegor kan vara utmanande när man sitter på olika håll och kanter.

Läs hela artikeln här!

Mellan juli 2019 och juli 2020 har andelen unga mellan 18-24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat kraftigt, från 3,69 procent till 7,82 procent. Det tros bero på att coronakrisen har slagit hårt mot Stockholms besöksnäring – en bransch där många unga hittar sina första jobb, det visar siffror som Stockholms stad sammanställt från Arbetsförmedlingen och Sweco.

Läs hela artikeln här!