Strategier för distansarbete

Att distansarbeta är en vattendelare. Somliga älskar det och andra tycker att det är påfrestande. Psykoterapeuten och författaren Amy Morin ger sina bästa tips för att vara bättre förberedd, bland annat att hitta en balans mellan jobb och fritid, försöka se fördelarna och skapa en hälsosam arbetsplats hemma.

Läs alla tips här!

Utredning av Jobskills nerlagd

Arbetsförmedlingens egen webbtjänst för att förmedla jobb, Jobskills, har minst sagt väckt stor uppmärksamhet. Tjänsten, som lanserades 2017, var menad att hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att matchas. I tjänsten skulle asylsökande kunna lägga in sina meriter så att arbetsgivare skulle kunna hitta deras kompetens. SVT rapporterade 2018 att tjänsten däremot också skulle kunna användas för flyktingspionage, varvid tjänsten lades ner. Sedan dess har en extern utredning gjorts och den ansvarige tjänstemannen har lämnat sin tjänst och blivit åtalsanmäld. Nu rapporterar dock åklagaren att förundersökningen läggs ner.

Läs hela artikeln här!

Arbetslösheten ökar inte i samma takt som under den tidiga Coronautvecklingen, utan har nu börjat bromsa in, det rapporterar Arbetsförmedlingen. ”Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa. Risken att hamna i långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland dem med kort utbildning”, menar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Läs hela rapporten här!

En ny kunskapssammanställning har gjorts av Luleå tekniska universitet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den pekar på flera organisatoriska faktorer som är viktiga för de anställdas hälsa, välbefinnande, effektivitet och produktivitet. Till exempel bör man undvika motstridiga krav inom offentlig verksamhet.

Läs hela rapporten här!