Så fixar du jobbet!

DN har listat flera tips för hur nyexaminerade vid universitet eller högskola får jobb trots pandemins effekter på arbetsmarknaden. Ett tips är att börja med att kontakta företagen man vill arbeta på. Till exempel kan man ringa direkt till den som är personalansvarig och presentera sig. Man bör även fundera på vad som gör en unik, på så sätt att man många gånger sitter på en massa kunskap som man helt har missat att lyfta fram. För vissa arbetsgivare är det även mycket viktigt med någon som har yrkeserfarenhet, då kan det vara en idé att kompromissa med sig själv och tacka ja till ett konsultuppdrag i några månader eller en praktikplats, som kan leda till att du bygger ett nätverk i branschen.

Läs hela artikeln här!

Unga kvinnor drabbas hårdast

Unga personer och kvinnor är de som bedöms drabbas hårdast av Coronakrisen. Det menar Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. “Under finanskrisen var det framförallt industrin och männen som drabbades. Men i den här krisen ser vi framförallt en ökning bland unga kvinnor. Det kan så klart bero på att de är överrepresenterade i branscherna som drabbats”, säger Nordmark. Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att dryga 69 000 har varslats sedan 1 mars i år, och det är framförallt branscherna för hotell, restaurang, handeln och resetjänster som krisen slagit till som hårdast på svensk arbetsmarknad.

Läs hela artikeln här!

Efter Coronapandemin i Sverige menar fem rekryterare att jobbet aldrig mer kommer bli som förr – kartan för arbetsmarknaden har ritats om för gott. Det är Di som intervjuat HR-specialisterna, och de spår att ett generellt krav kommer bli att till viss del kunna jobba hemifrån, och att de arbetsgivare som ifrågasätter detta kommer ses som gammalmodiga. De spår också ett uppsving för grå myndigheter och storföretag.

 

Läs hela intervjun här!