Det förväntas komma en stor brist på IT-kompetens berättar 6 svenska banker i ny intervju. Johan Clausén, CIO på Skandia säger att konkurrensen om IT-kompetensen har hårdnat och kommer att bli än hårdare framåt och SEB säger att om inte svensk skola fullt ut kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas i framtiden, kommer den att sökas utomlands. “Vi behöver även göra en kompetensförflyttning på samtliga medarbetare som idag arbetar hos oss, för att möta den tekniska utvecklingen och digitaliseringen” uppger Länsförsäkringar. Är man intresserad av att haka på ett framtida yrke inom IT finns det goda chanser enligt Skandias CIO: “Alla initiativ som minskar det framtida gapet mellan behov och utbud är positiva. Har man ett logiskt tänkande i grunden är det inga problem att skola om sig till att bli utvecklare. Det viktigaste är intresset för att lära sig nya saker”.

Läs hela intervjun här!

Borg kommenterar AF-reform

Anders Borg kommenterade nyligen reformeringen av Arbetsförmedlingen och menar att det kan få allvarliga effekter med en så stor och snabb reformering nu när många människor kommit till Sverige och på grund av bostadsmarknaden hamnat i områden där arbetsmarknaden är svag. Borg menar att privata aktörer kan få svårt att etablera sig i mindre orter, även om det fungerar mycket bra i storstadsområdena. Han poängterar också att Arbetsförmedlingen har inte fungerat bra och det finns berättigad kritik mot den. Det finns anledning att göra en bred översyn men man behöver gå försiktigt framåt i mindre städer.

Läs hela artikeln här!

Sverige hamnar bland de tre främsta EU-länderna när kommissionen detaljanalyserar läget inom välfärd- och arbetsmarknadspolitiken. Kommissionen har valt ut 14 områden när den varje år utfärdar rekommendationer till medlemsländerna om hur de kan stärka sina ekonomier och samhällen och förhindra eller förmildra framtida kriser.  Dessa inkluderar bl.a. unga med högst grundskoleutbildning, sysselsättningsklyfta mellan könen och inkomstskillnader.

Läs mer här!

Fler jobb i Stockholm

Ny trendspaning visar att så mycket som 1 av 4 jobb finns i Stockholm, en ökad polarisering av arbetsmarknaden. Det innebär att Sverige sticker ut i jämförelse med andra EU-länder.

Läs hela rapporten här!