Affärsvärlden publicerade nyligen en krönika kring jakten på den perfekta jobbmatchningen, det vill säga hur vet man när man kommit rätt och när det är dags att gå vidare? Hur vet man vilket jobb man kommer trivas på? Det är oerhört viktigt för vårt välmående som anställda eftersom jobb där vi inte kan göra goda resultat kan göra oss sjuka. Om du själv har klurat på din arbetssituation är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Davvero. Vi är din personliga karriärrådgivare.

Läs hela krönikan här, eller läs mer om en karriär genom oss här.

Redaktionen

Det tycks finnas ett glapp mellan svenska företag och möjligheten att finna lågutbildad personal i Sverige. “Det är helt uppenbart att matchningen på svensk arbetsmarknad inte fungerar och att den inhemska kompetensen är otillräcklig.” skriver Gunther Mårder, vd på Företagarna för Aftonbladet. Han menar att möjligheten att rekrytera utanför Sveriges och EU:s gränser är ett avgörande verktyg för mindre företag att hitta rätt kompetens, men att det parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen också behövs ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Representanter för Almega, Kompetensföretagen och Utbildningsföretagen har för Di skrivit en debattartikel kring omstruktureringen av AF. De skriver att de välkomnar den planerade omläggningen av hela arbetsmarknadspolitiken. I stället för trögrörliga byråkratiska system ska matchningsföretag i hela landet ges möjligheten att överta Arbetsförmedlingens roll att förmedla jobb. De menar att rätt utformad kan reformen minska arbetslösheten, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska kostnaderna samt att genom att de arbetssökande får möjlighet att själva välja aktör kommer drivkrafterna för god service och tillgänglighet att vara starka. Men de menar också att det krävs sju grundläggande förutsättningar för att reformen ska lyckas.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Endast var tredje invandrad akademiker har ett jobb i nivå med sin utbildning efter tio år i Sverige. vilket kan ses som ett oerhört slöseri med viktig talang och kunskap. Det skriver skriver bland andra Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen. Tillfrågade arbetsgivare menar att det svenska språket är viktigt för att klara sig på arbetsmarknaden, men det gäller att se språket som en möjlighet i stället för en låsning. Författarna menar att vi måste göra det lättare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå, till exempel genom att Prioritera matchning och satsa på målgruppsanpassad SFI.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Se den korta intervjun med Eva Nordmark, som nyligen ersatte Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister. Trots den stundande lågkonjunkturen ser Nordmark fram emot det nya jobbet. Hon berättar i intervjun bland annat om det pågående reformarbetet med Arbetsförmedlingen och regeringens satsning på 1,3 miljarder kronor för att få fler i arbete.

Se intervjun här!

Redaktionen