Framtidens arbetsmarknad kommer i hög grad att påverkas av hur digitaliseringen fortsätter att utvecklas. Nu har forskare undersökt vilka yrken det är som minskade under tidsperioden 1985 till 2013 som följd av teknikutvecklingen. “Allra mest påverkades yrken som har medelhöga inkomster, till exempel inom tillverkningsindustrin. Det är framför allt de som är rutinartade och enkla att ersätta med teknik”, säger Sofia Hernnäs, doktorand vid Uppsala universitet. Till exempel har antalet korrekturläsare, maskinskrivare och montörer minskat sedan 1980-talet, och i framtiden spås även yrken som kräver lägre utbildning att minska. Ett exempel på yrken som kan komma att drabbas av digitaliseringen är arbeten inom fordonsindustrin, menar Sofia Hernnäs. Simuleringar vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har tittat på hur man kan ersätta 136.000 personbilar som kör i Stockholm varje dag. Om man ersätter dem med självkörande taxibilar, skulle det räcka med endast 9.700 fordon.

Läs hela artikeln här!

Det kan kännas svårt att göra ett bra första intryck och samtidigt sticka ut på jobbintervjun. En amerikansk studie har sammanställt de fem viktigaste punkterna för att inte schabbla bort chansen till jobbet. Till exempel rekommenderas det att du kommer förberedd till intervjun, läs på innan om arbetsplatsen och tjänsten du sökt. Baktala inte heller tidigare arbetsgivare och utgå inte från att rekryteraren har memorerat ditt CV, kom ihåg att det finns ett stort värde i att du själv berättar om dina erfarenheter och vem du är!

Läs hela artikeln här, och sök sedan en av våra lediga tjänster här!

Hur kommer den nya tekniken att påverka dig på ditt kontor? Analysföretaget Gartner höll en konferens om det digitala kontoret och beskrev på många praktiska plan hur AI kommer att breda ut sig i kontorsmiljöerna. Ett sätt är fler röstassistenter kommer att ta plats på jobbet, tjänster som Alexa och Siri är enormt stora på den privata marknaden, enligt Gartner är det bara en tidsfråga innan de slår igenom på kontoret också. AI-verktyg spås också i allt högre grad användas av chefer i enklare frågor som beslutsfattande, schemaläggning, uppgiftsfördelning, granskning etc. Det innebär förstås inte att du kommer rapportera till en AI-robot, men antagligen kommer din chef att använda sig av fler smarta verktyg. Fler arbetsplatser väntas dessutom ha stora mängder sensornätverk invävda i det fysiska landskapet. Det kan användas för att optimera ytor, för att reglera temperaturen, energianvändningen, leveranser, påfyllningar och så vidare.

Läs hela artikeln här!

En ny modell för att bättre matcha flyktingar med jobb har tagits fram i ett samarbete mellan fem olika universitet i USA, Storbritannien och Sverige. Modellen ser till att med hjälp av maskininlärning bl.a. placera flyktingar i den region där de har bäst möjlighet att få jobb baserat på kompetens. I USA sköts placeringen av kvotflyktingar av nio ideella organisationer och en av dem använder modellen –  vilket resulterat i att 35 procent fler kommit i arbete enligt forskarna. Men huruvida utfallet skulle bli lika gynnsamt i Sverige är osäkert. Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet säger i artikeln att “Det skulle definitivt inte bli sämre än i Sverige i dag. När man kommunplacerar i Sverige har man ingen tanke alls bakom, det är nästan slumpmässigt var man hamnar. Sämsta utfallet med vår modell skulle bli som i dag. Men om det blir 15, fem eller två procent bättre det vill jag inte uttala mig om.” Han poängterar också vilken administrativ vinst modellen innebär. “I stället för att ha 70 anställda som sitter och gör manuellt arbete som en dator kan göra på en halv minut så kan de 70 anställda fokusera på exempelvis åtgärder för att bättre integrera de som kommit hit.”.

Läs hela artikeln här!