Är du ingenjör, utvecklare, systemanalytiker eller it-arkitekt? Då finns du med på den lista över yrken där det är minst konkurrens om jobben enligt den prognos som Arbetsförmedlingen nyligen presenterade. “En del av problematiken kopplar jag till bristande jämställdhet, it – och telekombranschen har inte råd att bara attrahera män. Snedfördelningen börjar redan i utbildningsväsendet där de tekniska utbildningarna lockar få kvinnor. Dessa måste göras attraktiva och relevanta för fler målgrupper” menar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Snyggt CV är inte längre nog!

“Man räknar med att hälften av den kompetens du har idag är irrelevant inom fem år och även här ökar takten, vilket gör att vi måste se kompetens och kunskap som en färskvara. Förutseende arbetsgivare har redan börjat leta efter egenskaper som förändringsvilja, nyfikenhet och förmåga att samarbeta, snarare än teoretisk kompetens.” det skriver Susanna Reppling från Insight Technology Solutions.  Hon menar att vi inom IT måste sluta rekrytera genom ett snyggt CV och lägger stor vikt vid att inte alla på ett företag kan, eller bör vara, IT specialister. Det är mixen av personligheter, bakgrunder, kön och erfarenheter som skapar innovation.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Jobbet kan vara nyckeln för att bryta ungas psykiska ohälsa, det visar ny forskning från tre olika universitet i Sverige. Som nya på arbetsmarknaden är de unga i en situation karaktäriserad av osäkerhet på vad som förväntas av dem i deras yrkesutövande. De som är unga vuxna idag kommer dessutom ut på en arbetsmarknad som inte har samma kontinuitet och trygghet som tidigare i Sverige. En del studier pekar också på att unga idag har ett annat förhållningssätt till jobbet och andra behov. Att de värdesätter ett större individuellt utbyte av arbetet med en högre grad av autonomi och inflytande och ett ledarskap som är inriktat mot sociala relationer, någonting som dagens arbetsgivare behöver anpassa sig till.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen