Svenska akademiker tycks bli alltmer diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av sin ålder. Åldersdiskrimineringen gäller både yngre och äldre, där den gyllene åldern för att få anställning är mellan 30-40 år, det skriver Dagens Industri. Det innebär ett enormt kompetenssvinn på en arbetsmarknad som står inför många nya utmaningar. Framförallt drabbas kvinnor, som både förväntas vara på toppen av sin karriär, men också i många fall förväntas ha hunnit stadga sig med en familj.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Stark oro inför nya utmaningar

Martin Linder, ordförande för Unionen, uttrycker en stark oro inför hur Sverige kommer att kunna möta de nya utmaningarna som väntar på arbetsmarknaden. “Vi står inför en konjunkturnedgång samtidigt som automatiseringen förändrar arbetsmarknaden i grunden.” skriver Linder i en debattartikel för SvD.

Han menar vidare att reformbehovet är stort och att näringslivet är helt beroende av att de som jobbar kan möta de förändrade kompetenskraven som uppstår. För att möta utmaningarna behöver politikerna underlätta inträdet på arbetsmarknaden, säkra kompetensförsörjningen och underlätta omställningen.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

 

Personalen allt viktigare

De bolag som är duktigast på att ta hand om sin personal kommer i slutändan stå som vinnare. Det menar Konsultföretaget Inhouse i en intervju med Veckans Affärer. Det är av största vikt att ha rätt personer ombord, som har rätt förutsättningar för att kunna tackla de utmaningar som bolaget ställs inför. Det har dessutom aldrig varit svårare att vara chef till sin oerhört viktiga personal, då digitaliseringen och globaliseringen har ökat tempot i näringslivet.

Läs hela artikeln här!

Redaktionen

Kan man använda sig av AI när det kommer till allt? DN har skrivit om ett bemanningsföretag som använder sig av en robot för att rekrytera personal. Förhoppningen är att en social robot ska kunna göra ett första urval av människor bättre än människor, rapporterar artikeln.

Vi vet att en av grundbultarna i att matcha uppdragsgivare med medarbetare är det sociala samspelet och den sociala kompetensen. Titta gärna in på den film vi spelade in om hur det kan se ut om AI skulle ersätta mänsklig kontakt här, eller gå in och se vad Sveriges företagsledare anser om den sociala kompetensens betydelse här.

 

Redaktionen