Fler har mer än ett jobb

Genom att de större arbetsgivarna söker efter större flexibilitet och vill ha  en mindre andel egen personal blir fler anställda genom bemanningsföretag. Men fler det blir också egna företagare genom så kallad egenanställning vilket innebär att man som individ tar en större risk.

Läs mer här!

 

Redaktionen

Fler får jobb nästa år

Antalet människor som kommer i jobb fortsätter att öka de kommande åren. Det är framförallt i storstäderna som jobben blir fler och det är framförallt bland dem som redan har en stark ställning på arbetsmarknaden som arbetslösheten minskar. Däremot är det tuffare för dem som ännu inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, tex bland de yngre och de utomeuropeiskt födda.

Därför blir Davvero och andra bemannings- och rekryteringsföretag allt viktigare för att förbättra matchningen mellan de unga som ännu inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och arbetsgivare som söker efter ny personal.

Läs mer här!

 

Redaktionen