Sällan har det väl varit så få varsel som i juli i år. Rekordfå rent av.

– I ett historiskt perspektiv så är varslen låga. De var låga redan i fjol, och i år ligger vi på en ännu lägre nivå, säger Andreas Mångs, analytiker på arbetsförmedlingen till SvD/TT.

Ett glädjande tecken på en stark ekonomisk tillväxt, men också en varningssignal för att det kanske går för snabbt. Risken för flaskhalsar i form av brist på arbetskraft inom den offentliga tjänstesektorn kan därmed verka i motsatt riktning och hålla tillbaka sysselsättningsökningen.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen

Det kommer positiva signaler från Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknaden för unga. En tydlig minskning har skett beträffande antalet öppet arbetslösa på so är registrerade på Arbetsförmedlingen. Men det finns moln på himlen. I slutet av 2017 väntas antalet arbetslösa bland unga återigen öka.

Läs hela artikeln här!

 

Redaktionen