Service

I en alltmer konkurrensutsatt ekonomi suddas gränserna mellan service och försäljning ut. Människor som jobbar inom serviceyrken förväntas förutom att bidra med utmärkt service även leverera försäljning. Vår personal får därför jobba i projekt som omfattar både service och försäljning integrerat för att kunna möta våra kunders behov via digitala kanaler.

Hos oss får medarbetarna framförallt lära sig att lära. På Davvero arbetar unga, drivna personer som också tränas i social kompetens som till exempel att samarbeta, motivera sig själv och hur man uppträder, vilket värderas allt högre oavsett vad man ska arbeta med.

Exempel på de tjänster vi erbjuder är handläggare, kundservicemedarbetare, eller kundcentermedarbetare inom branscher som till exempel bank, försäkring, telekom och energi.

Försäljning

När konkurrensen i världen växer blir säljarens roll att beskriva, förtydliga och förklara vad olika tjänster innebär snarare än att övertyga om ett behov som i själva verket inte existerar. Det ställer allt högre krav på självständighet, flexibilitet och initiativtagande hos personalen.

Kunden måste förstå sitt eget behov och det blir därför säljarens roll är att formulera frågor som hjälper kunden att identifiera sitt behov.

Exempel på tjänster vi erbjuder är mötesbokare, säljare eller key account manager inom branscher som till exempel bank, försäkring, telekom och energi.

Kontor/administration

De flesta företag blir alltmer specialiserade och det blir därför vanligare att de behöver avlastning när det gäller administrativa sysslor.

Alla medarbetare som arbetar med administrativa sysslor behöver vara serviceinriktade, noggranna och prestigelösa. Det är lika viktigt oavsett om arbetet handlar om att vara löneadministratör, receptionist eller inköpsassistent.

Exempel på tjänster som vi erbjuder: löneassistenter, redovisningsekonomer, receptionister, administratörer.

IT

För att kunna möta de utmaningar som tekniken ställer oss inför räcker det inte längre med att bara göra som det står i arbetsbeskrivningen. Det krävs, av såväl programmerare som helpdesk-personal, att självständighet och initiativförmåga går hand i hand med pedagogik och strävan efter att förstå behov och sammanhang.

Exempel på tjänster vi erbjuder inom IT är: IT-support, helpdesk, programmerare, nätverkstekniker, webbdesign, testare och 1st Line-support inom branscher som till exempel bank, försäkring, telekom och energi.