Så bygger vi ditt utvecklingscenter

Många företag investerar årligen stora belopp på att rekrytera, utbilda och träna ny personal till sin kundtjänst, säljavdelning eller IT-support. Ofta anlitas traditionella rekryteringsföretag eller bemanningsföretag som hjälper till med rekryteringen och utbildningsföretag som stöd i träningen av personalen. Det tar mycket tid och kostar orimligt mycket pengar.

Vi hjälper dig att kapa dessa led genom att vi bygger, utvecklar och driver ditt eget utvecklingscenter. I ditt utvecklingscenter rekryterar, utbildar och tränar vi ny personal i skarpt läge.  Detta kan ske i våra lokaler eller i vår kunds lokaler. Det gör att du får en ständig ström av utbildade och tränade kandidater som kan ta plats i din organisation när de väl är mogna uppgiften.

På detta sätt hjälper vi dig att spara pengar och förbättrar dina möjligheter att utveckla din verksamhet. Du behöver inte längre något bemanningsföretag. Inte heller något utbildningsföretag. Vi ser till att du själv får allt i ett – dessutom till en lägre kostnad än vad du har idag.

IT -support

Dagens tekniska framsteg ställer allt högre krav på att användaren förstår sitt eget behov. Vår personal har därför erfarenhet av att svara på de frågor som aldrig ställs, eftersom det viktigaste är att användaren förstår hela sammanhanget och inte bara att den IT-kunniga medarbetaren ger rätt information.
Vi lär vår personal att lära, och bygger tillsammans Davveros ledord träning ger färdighet för att kunna möta dagens och framtidens tekniska utmaningar.

Service och försäljning

Vår personal får jobba i projekt som omfattar både service och försäljning integrerat för att kunna möta våra kunders behov via digitala kanaler.