Rekrytera personal

Vi vet att den sociala kompetensen blir allt viktigare i allt fler jobb. Förmågan att samarbeta med andra, att ta initiativ och att anpassa sig till nya förutsättningar är det som ofta avgör när arbetsgivare väljer nya medarbetare. Därför är det gemensamma för all vår personal att de har blivit tränade i serviceyrken.

Davvero fastställer individernas prestationer och de personliga egenskaperna värderas för att möta våra kunders behov.

Vår tränade personal

Davveros rekryteringsmetod bygger på att vi selekterar hårdare än traditionella bemanningsföretag. Det innebär också att vi dessutom kan erbjuda personal som utbildas och tränas praktiskt i våra utvecklingscenter i Stockholm, Västerås och Boden. Personalen får teoretisk utbildning och jobbar i verkliga projekt där de möter våra uppdragsgivares kunder via digitala kanaler som telefon och internet.

I en alltmer konkurrensutsatt ekonomi suddas gränserna mellan service och försäljning ut. Förmågan att snabbt kunna växla mellan service och försäljning har därför aldrig varit viktigare. Människor som jobbar inom serviceyrken förväntas bidra med såväl god service som ökad försäljning. Vår personal får därför jobba i projekt som omfattar både försäljning och service för att kunna möta våra kunders behov. Vi vet då att våra medarbetare har en stabil grund att stå på.

Davveros kundnöjdhet och kvalitet

Oftast handlar Davveros uppdrag om att verka som ett komplement till våra kunders rekryteringsavdelning. Genom att Davvero jobbar med långsiktiga uppdrag uppnås hög kundnöjdhet och kvalitet. Personalen utbildas och tränas i våra utvecklingscenter för att möta våra kunders specifika behov, till skillnad från traditionella bemanningsföretag som oftast löser temporära kapacitetsbehov och som därmed erbjuder mer generella kunskaper. Vi ansvarar för att utbilda och träna vår personal utifrån våra kunders särskilda krav. Därför kan vi kvalitetssäkra och följa upp medarbetarnas kompetens och lämplighet för yrket.

Utvecklingscenter

Genom att vi bygger ditt egna utvecklingscenter förenas kostnadseffektivt rekrytering, utbildning och träning av din nya personal. Läs mer om vårt unika koncept här.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ring Filip eller Adam på telefonnummer
08 555 415 00