Rekrytera personal

Yrkeskunskap handlar om att på ett optimalt sätt lösa arbetsuppgiften. Men det som är optimalt idag är föråldrat i morgon.

Därför är den sociala kompetensen, förmågan till flexibilitet, engagemang och nyfikenhet en tillgång i alla jobb. Med en väl utvecklad social kompetens kan man bättre ta till sig ny yrkeskunskap. För oss är det därför meriterande om nya medarbetare har jobbat inom ett serviceyrke, även om de idag eller i framtiden söker ett arbete som inte handlar om att ge service. De personliga egenskaperna som utvecklas och tränas upp när man jobbar i serviceyrken kan vara det som fäller avgörandet när en arbetsgivare väljer mellan två kandidater.

Din tränade personal

Davveros rekryteringsmetod bygger på att vi selekterar hårdare än traditionella bemanningsföretag. Vi har sedan 1998 utvecklat kunskap och metoder för att hitta personal som både har yrkeskunskap och social kompetens. Vi använder också vår befintliga och tidigare personals nätverk då vi rekryterar nya medarbetare för att öka träffsäkerheten. I de fall våra medarbetare har yrkeskunskap och behöver utveckla sin sociala förmåga ger vi möjligheter till det genom att personalen kan arbeta med kundservice under en period i något av våra Utvecklingscenter i Stockholm, Boden eller Västerås, utifrån våra kunders särskilda krav.

Genom att vi bygger ditt egna utvecklingscenter förenas kostnadseffektivt rekrytering, utbildning och träning av din nya personal. Läs mer om vårt unika koncept här

Davveros kundnöjdhet och kvalitet

Genom att Davvero arbetar med långsiktiga uppdrag är ständiga förbättringar ett naturligt inslag i vårt arbetssätt. Vi ansvarar för att identifiera och rekrytera personal med rätt kompetensprofil utifrån de behov som du har.

Vi vet att personer som delar värderingar med arbetsgivaren trivs och presterar bättre. Vi försöker därför alltid identifiera vår kunds värderingar och företagskultur för att förstå vilka kandidater som passar bäst, på både kort och lång sikt. Yrkeskunskapen är alltid viktig och kunskapsinnehållet förändras över tid. Därför ser vi att förmågan till flexibilitet, engagemang och nyfikenhet har allt större betydelse för att individen ständigt ska kunna ta till sig ny kunskap. Den kunskap som är relevant idag kan sakna betydelse i morgon.

Kundanpassat utvecklingscenter

Genom att vi bygger ditt egna utvecklingscenter förenas kostnadseffektivt rekrytering, utbildning och träning av din nya personal. Läs mer om vårt unika koncept här.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ring Filip eller Adam på telefonnummer
08 555 415 00