Hälsning från grundarna

Vi erbjuder personal med yrkeskunskap plus social kompetens. Den kunskap som krävs för att genomföra ett arbete på ett bra sätt idag, kan vara otillräcklig för att göra samma jobb om ett år. Förändringar sker allt snabbare och kraven ökar i de flesta yrken. Vi fäster därför stor vikt vid individens flexibilitet, engagemang och nyfikenhet vilket säkerställer att det finns en inre drivkraft till ständig förändring. Effekten av den sociala kompetensen skiljer sig mellan olika arbeten, men betydelsen är som störst där omställningar är en naturlig del av ett arbete. Därför är den sociala kompetensen en kunskap i sig själv som säkerställer att yrkeskunskapen ständigt uppdateras.

Johan Talenti och Stefan Lundgren
Grundare

Hur allt började

Entreprenörerna bakom Davvero grundade 1998 Silentium. Våren 2014 startade de Davvero, en företagsidé som väcktes eftersom de hade svårt att hitta ett bemanningsföretag som lyckades leverera passande personal inom kundservice, försäljning, ekonomi/administration eller IT. Davvero är bemannings- och rekryteringsföretaget inom just de områdena som erbjuder personal med yrkeskunskap plus social kompetens.

Hos oss lär sig medarbetarna service och kommunikation – men framförallt lär de sig att lära. I en värld som ställer allt högre krav på självständighet och initiativförmåga är detta något som värderas högt av arbetsgivare oavsett vad man ska arbeta med. De som jobbar på Davvero är mer engagerade och motiverade än andra. På Davvero jobbar människor som redan är i framtiden. Och som har en tydlig riktning in i den.

Auktorisation

Davvero är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Auktoriseringen innebär att vi följer uppsatta krav vilka avser bland annat etiska regler, tolv månaders verksamhet och kollektivavtal. För kunder och konsulter är det en garanti på att vi är en seriös leverantör.

Mer information hittar du på www.tryggbemanning.se
samt www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer.

Samtliga anställda på Davvero, såväl internt som konsulter, är kollektivavtalsanslutna. Våra konsulter omfattas av bemanningsavtalet mellan Tjänsteföretagen och Unionen.

Våra kärnvärden

Du kommer långt genom att vara PERSONLIGengagerad och omtänksam.