Rekrytering på kandidatens villkor

Blogg och nyheter
Hur mycket frossar du i ditt arbete?

I den allra sista delen av vår serie om de sju dödssynderna på svenska arbetsplatser undersöker vi hur frosseri tar sig uttryck på jobbet och hur mycket svenskar egentligen frossar i sitt arbete. Var går gränsen mellan flitighet och arbetsnarkomani, och skiljer det sig åt mellan män och kvinnor? Äldre och yngre? Precis som man kan […]

Mer info... May 29, 2018
Fortsatta problem på arbetsmarknaden

En granskning av Riksrevisionen visar att mer än 60 procent av deltagarna i förberedande utbildningar för nyanlända fortfarande är inskrivna vid Arbetsförmedlingen fyra år senare, där drygt 42 000 nyanlända deltog. Riksrevisor Stefan Lundgren fastslår att det saknas kunskap om varför så många av dessa varken arbetar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Samtidigt rapporterar Handelns […]

Mer info... May 22, 2018
Anser du dig bättre än kollegorna?

Nästa del i vår undersökning om de sju dödssynderna på svenska arbetsplatser finns nu ute! Denna gång undersöker vi hur synden högmod tar sig uttryck på jobbet. Hur självsäkra är vi egentligen i jobbsammanhang, och skiljer det sig åt mellan män och kvinnor eller yngre och äldre? Hur ska arbetsgivare på bästa sätt hantera att människor […]

Mer info... April 4, 2018