Träning ger färdighet

Vi erbjuder personal med yrkeskunskap plus social kompetens inom kundservice/försäljning, kontor/administration och IT.

Blogg och nyheter
Vi gör som Dominika Peczynski men tvärtom

Dominika Peczynski säger att hon inte anställer någon som är under 40 år. Om rekryteringsföretag och bemanningsföretag skulle agera såsom Dominika gör skulle branschen inte fungera. Läs mer här om hennes bild av hur unga människor fungerar på ett arbete. Redaktionen

Mer info... June 26, 2017
Brist på personal i tjänstesektorn

Efterfrågan är fortsatt mycket stark för stora delar av tjänstesektorn. Många tjänsteföretag indikerar att de har svårt att hitta rätt kompetenser när de söker efter ny personal vilket gör att rekryteringsföretagen kan räkna med fortsatt hög efterfrågan på sina tjänster. Läs mer här. Redaktionen

Mer info... June 20, 2017
Handledd träning ger färdighet

Att träning ger färdighet är en illa dold hemlighet. Men för att träningen ska ge verklig effekt krävs att den är tydligt målsatt och handledd av en chef eller tränare, menar professor Anders Ericsson. Att få regelbunden och konkret feedback på detaljnivå för att kunna träna på att förbättra sig är ytterligare villkor för att […]

Mer info... June 19, 2017