Träning ger färdighet

Vi erbjuder personal med yrkeskunskap plus social kompetens.

Blogg och nyheter
Hur lat är du?

Har du inte hunnit ställa om dig från semesterlunket fast du är tillbaka på kontoret? Ingen fara! Vi undersöker hur bekväma vi egentligen är på jobbet i nästa del av vår undersökningsserie om de sju dödssynderna på svensk arbetsmarknad. Vi kikar närmare på hur fliten och latheten tar sig uttryck på jobbet, och tar till […]

Mer info... August 22, 2017
Framtidens jobb diskuteras i FN

En kommission i FN leds av Stefan Löfvén där framtidens jobb diskuteras. Uppdraget är att försöka förstå vilka jobb som kommer att försvinna och vilka som kommer att tillkomma som ett resultat av digitaliseringen. Läs mer här. Redaktionen

Glödhet arbetsmarknad i Stockholm

Det råder högkonjunktur i landet och behovet av ny arbetskraft är stort och framförallt märks det stora behovet i Stockholm. Inom vissa sektorer skriker arbetsgivarna efter folk, exempelvis är bristen stor inom IT-sektorn. Det finns flera hinder såsom bostäder, personal och lokaler som försvårar för företagen när de ska växa. Läs mer här. Redaktionen

Mer info... August 15, 2017