Expert på specialistkompetens

– den personliga karriärrådgivaren

Blogg och nyheter
Matchningskris hos Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har länge kritiserats i media för sina brister i verksamheten. Trots tiotusentals lediga arbeten och tre gånger så många arbetslösa så fallerar dess verksamhet och syfte – matchningen på svensk arbetsmarknad är sämre än någonsin. Oftast faller det på att kraven från arbetsgivarna, som att kunna tala svenska och att ha fullföljt en gymnasieutbildning, inte […]

Mer info... November 20, 2017
Det sociala samspelet

Det sociala samspelet är centralt i alla möten med människor, och inte minst på jobbet. Se våra intervjuer med företagsledare och hur fel det kan gå när den sociala kompetensen fallerar här !   Redaktionen

Mer info... November 16, 2017
Sveriges digitala utveckling i nedåtgående trend

Sverige har internationellt länge varit i framkant när det gäller digitalisering och ny teknik. Nu hårdnar konkurrensen och Sverige rör sig inte ifrån gamla vanor, utan fokus styrs mot det som ansågs vara i framkant för ett flertal år sedan. Managementkonsultbolaget Bearingpoint har tagit fram en rapport där 80 av Sveriges ledande företag analyseras kring […]

Mer info... November 15, 2017