Rekrytering på kandidatens villkor

Blogg och nyheter
Svenska banker talar ut om IT-bristen

Det förväntas komma en stor brist på IT-kompetens berättar 6 svenska banker i ny intervju. Johan Clausén, CIO på Skandia säger att konkurrensen om IT-kompetensen har hårdnat och kommer att bli än hårdare framåt och SEB säger att om inte svensk skola fullt ut kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas i framtiden, kommer den att […]

Mer info... November 27, 2019
Borg kommenterar AF-reform

Anders Borg kommenterade nyligen reformeringen av Arbetsförmedlingen och menar att det kan få allvarliga effekter med en så stor och snabb reformering nu när många människor kommit till Sverige och på grund av bostadsmarknaden hamnat i områden där arbetsmarknaden är svag. Borg menar att privata aktörer kan få svårt att etablera sig i mindre orter, […]

Mer info... November 20, 2019
Sverige i topp vad gäller arbetsmarknadspolitiken

Sverige hamnar bland de tre främsta EU-länderna när kommissionen detaljanalyserar läget inom välfärd- och arbetsmarknadspolitiken. Kommissionen har valt ut 14 områden när den varje år utfärdar rekommendationer till medlemsländerna om hur de kan stärka sina ekonomier och samhällen och förhindra eller förmildra framtida kriser.  Dessa inkluderar bl.a. unga med högst grundskoleutbildning, sysselsättningsklyfta mellan könen och inkomstskillnader. […]

Mer info... November 13, 2019